x
Tháng Năm 28, 2024

Đắk Lắk: Góp ý Luật Công chứng (sửa đổi)

Thứ hai, 27/05/2024 18:41 (GMT+7)

Sáng ngày 27/5, Liên hiệp hội Đắk Lắk đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn, phản biện, góp ý Dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi).

Các thành viên hội đồng là các chuyên gia đến từ Sở Tư pháp tỉnh, Trường Đại học Tây Nguyên, Phân viện trường Đại học Luật tại Đắk Lắk, Hội Luật gia tỉnh, Công ty Luật trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Vương Hữu Nhi làm chủ tịch Hội đồng.

tm-img-alt

Chủ tịch Liên hiệp hội tỉnh Vương Hữu Nhi làm chủ tịch Hội đồng.

Trải qua gần 10 năm thực thi, áp dụng, Luật công chứng 2014 đã thể hiện một số bất cập cần khắc phục để phù hợp với sự phát triển chung của đất nước trong tình hình mới nhất là hoạt động công chứng trong bối cảnh bãi bỏ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xã hội hoá công chứng, và sự đồng bộ giữa Luật công chứng và các quy phạm pháp luật khác trong hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa. Việc sửa đổi luật Công chứng là tất yếu nhằm hướng tới một đạo luật có chất lượng, tạo môi trường pháp lý đầy đủ, khoa học và chặt chẽ trong lĩnh vực công chứng.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã góp ý cụ thể, đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên; độ tuổi hành nghề của công chứng viên; các nguyên tắc hành nghề công chứng; thời gian hành nghề công chứng; việc quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng về công chứng viên; quy định trường hợp thẻ công chứng viên bị thu hồi trong trường hợp miễn nhiệm công chứng viên; trách nhiệm pháp lý của Văn phòng công chứng; quy định vốn pháp định cho hoạt động của văn phòng công chứng; giấy tờ chứng minh công chứng viên hợp danh đã góp vốn theo quy định của Luật doanh nghiệp; quy định việc chuyển nhượng Văn phòng công chứng v.v…                                                                                                                                                             

Xem Thêm

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

Tin mới

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ tịch Liên hiệp hội huyện Vũ Quang

Thứ hai, 24/06/2024 09:36 (GMT+7) Liên hiệp hội huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, một trong những mục tiêu hướng đến của nhiệm kỳ là phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ Báo cáo của Công nghệ Khai thác Equinix dựa trên khảo sát các nhà lãnh đạo trong ngành mỏ đã vẽ nên bức tranh về xu hướng đổi mới công nghệ hiện tại như dưới đây (tại Úc). Các công ty khai thác mỏ […]

Ban biên tập

Ban Biên tập (Editorial Board) Phụ trách Tạp chí: Tạ Ngọc Hải          djemore20@gmail.com Thư ký kiêm Trị sự: Kiều Kim Trúc      kieukimtruc@gmail.com Thành viên 1- Trần Tú Ba                 trantuba2003@yahoo.com 2-Nguyễn Bình               nguyenbinh15849@gmail.com 3- Nguyễn Tiến Chỉnh    chinhnt53@gmail.com 4-Võ […]