x
Tháng Ba 29, 2024

Thanh Hóa: Ông Nguyễn Văn Phát tái đắc cử Chủ tịch Liên hiệp hội khoá VII

Ngày 26/3 tại TP. Thanh Hoá, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (Liên hiệp hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII (nhiệm kỳ 2024 – 2029) với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”.

tm-img-alt

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa Lại Thế Nguyên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh cùng hơn 200 đại biểu đã tham dự Đại hội.

Với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội lần thứ VII được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả của Liên hiệp hội trong việc tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ VI. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Liên hiệp hội đã chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác, đó là:

Công tác tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tỉnh được đổi mới; công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ trí thức KH&CN được Liên hiệp hội đặc biệt quan tâm. Hoạt động tôn vinh trí thức KH&CN tiêu biểu được triển khai ở cấp tỉnh, cấp Liên hiệp hội và bước đầu lan tỏa đến các hội thành viên. Tham mưu tổ chức Hội nghị tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ trí thức, góp phần tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức bày tỏ quan điểm và đóng góp ý kiến, đề xuất những vấn đề trí thức quan tâm, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Ký kết nhiều chương trình phối hợp giữa Liên hiệp hội với các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, thị, trường đại học, trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong tỉnh. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn như: chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin và phổ biến kiến thức; phong trào sáng tạo kỹ thuật và hợp tác quốc tế. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng trí thức KH&CN tiêu biểu cấp tỉnh lần thứ nhất; tổ chức tôn vinh và trao biểu trưng trí thức KH&CN xuất sắc 4 lần cho 66 trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội…

tm-img-alt

Các đại biểu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, các ý kiến tham luận đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc tập hợp đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp hội: tỷ lệ trí thức trong hệ thống còn thấp chưa tương xứng với số lượng đông đảo của đội ngũ trí thức trong tỉnh; chưa tập hợp được nhiều trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Thanh Hóa ở tỉnh ngoài; chưa thể hiện được vai trò nòng cốt trong phát huy sức sáng tạo đội ngũ trí thức KH&CN; chưa tham mưu, đề xuất được nhiệm vụ để tỉnh giao giải quyết những vấn đề quan trọng trong phát triển KH&CN, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường, chính sách đối với trí thức trên địa bàn tỉnh; số lượng các đề tài, dự án KH&CN còn ít; kết quả nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN chưa nhiều; chất lượng phản biện của một số hội thành viên vẫn còn thấp…

tm-img-alt

Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Vusta Phan Xuân Dũng ghi nhận, đánh giá cao hoạt động và những thành tựu Liên hiệp hội Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Liên hiệp hội tiếp tục phát huy thành tích; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở ngành, các địa phương; khơi dậy và không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, đóng góp tích cực và hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa bền vững, giàu đẹp và văn minh.

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Vusta đã tặng Liên hiệp hội Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển”.

tm-img-alt

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Vusta tặng Liên hiệp hội Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ“Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển.

Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Vusta tặng Liên hiệp hội Thanh Hóa bức trướng mang dòng chữ“Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Liên hiệp hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Liên hiệp hội bám sát các mục tiêu, định hướng lớn và tình hình thực tế của tỉnh để định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường và nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ngành cần thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, tham vấn và đối thoại trực tiếp với đội ngũ trí thức; động viên, khuyến khích, bố trí hợp lý nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hăng say nghiên cứu, cống hiến trí tuệ trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cán bộ, hội viên Liên hiệp hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, góp phần xây dựng Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh”.

Ban Chấp hành Liên hiệp hội khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã ra mắt gồm 44 thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp hội khóa VI được Đại hội tín nhiệm tái cử chức vụ Chủ tịch Liên hiệp hội Thanh Hóa khóa VII.

Xem Thêm

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

Tin mới

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ tịch Liên hiệp hội huyện Vũ Quang

Thứ hai, 24/06/2024 09:36 (GMT+7) Liên hiệp hội huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, một trong những mục tiêu hướng đến của nhiệm kỳ là phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ Báo cáo của Công nghệ Khai thác Equinix dựa trên khảo sát các nhà lãnh đạo trong ngành mỏ đã vẽ nên bức tranh về xu hướng đổi mới công nghệ hiện tại như dưới đây (tại Úc). Các công ty khai thác mỏ […]

Ban biên tập

Ban Biên tập (Editorial Board) Phụ trách Tạp chí: Tạ Ngọc Hải          djemore20@gmail.com Thư ký kiêm Trị sự: Kiều Kim Trúc      kieukimtruc@gmail.com Thành viên 1- Trần Tú Ba                 trantuba2003@yahoo.com 2-Nguyễn Bình               nguyenbinh15849@gmail.com 3- Nguyễn Tiến Chỉnh    chinhnt53@gmail.com 4-Võ […]