x
Tháng Năm 5, 2024

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công cuộc chuyển đổi số

Theo Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực trong công cuộc chuyển đối số quốc gia. Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay.

Việt Nam quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh nhất Đông Nam Á

Việt Nam là một trong những quốc gia sớm có chương trình, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia trên thế giới, cùng với những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số đã đưa nước ta trở thành quốc gia có nhận thức về chuyển đổi số song hành cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động khai thác triệt để các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghệ 4.0 mang lại và bứt phá vươn lên, thay đổi thứ hạng.

Chia sẻ về kết quả chuyển đổi số quốc gia đến nay, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, thời gian qua, chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương và đã có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

“Nổi bật là đánh giá quốc tế về chuyển đổi số của Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực: Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam năm 2023 đứng thứ 46/132, tăng 2 bậc so với năm 2022, liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay (theo WIPO); chỉ số bưu chính của Việt Nam năm 2023 đạt cấp độ 6/10, tăng 1 cấp độ so với năm 2021, đứng thứ 38 (theo IPU)” – đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia dẫn chứng.

Báo cáo của EconomySEA của Google, Temasek và Bain đánh giá tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp (2022 đạt 28%, 2023 đạt 19%), cao gấp 3,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP. Thương mại điện tử tăng 11%, kinh tế số du lịch tăng 82%, thanh toán số tăng 19%. Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số năm 2023 đã đóng góp khoảng 16,5% GDP.

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công cuộc chuyển đổi số - Ảnh 1
Tốc độ phát triển kinh tế số Việt Nam nhanh nhất Đông Nam Á trong 2 năm liên tiếp. 

Năm 2023, dữ liệu số quốc gia đạt nhiều thành tích quan trọng. Các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ; tạo tiện ích trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp (quản lý dân cư, đăng ký doanh nghiệp, bảo hiểm, hộ tịch điện tử…).

“Nền Kinh tế Số Việt Nam đang phát triển đúng hướng. Google sẽ tiếp tục hỗ trợ toàn diện nền Kinh tế Kỹ thuật Số Quốc gia thông qua nhiều chương trình trên cả nước, thúc đẩy các startup công nghệ của Việt Nam và đầu tư vào các nhân tài địa phương từ đào tạo cơ bản cho sinh viên và lực lượng lao động thông qua Chương trình Phát triển Nhân tài Số đến đào tạo chuyên sâu cho các nhà lãnh đạo khởi nghiệp công nghệ.”

Ông Marc Woo – Giám đốc điều hành, phụ trách Việt Nam của Google châu Á – Thái Bình Dương.

Đặc biệt, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực. Hoàn thành cấp 100% CCCD gắn chip cho công dân đủ điều kiện; cấp trên 70 triệu tài khoản định danh điện tử. Đẩy mạnh sử dụng ứng dụng VneID, tích hợp 2,2 triệu dữ liệu đăng ký phương tiện, 10,2 triệu dữ liệu giấy phép lái xe, 16,8 triệu dữ liệu bảo hiểm y tế. Đã kết nối, chia sẻ, xác thực, làm sạch dữ liệu với 15 bộ, ngành, 63 địa phương và 3 doanh nghiệp viễn thông; triển khai 38/53 dịch vụ công thiết yếu, giúp tiết kiệm hằng năm trên 2.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách tạo khuôn khổ cho chuyển đổi số quốc gia được triển khai tích cực, hiệu quả. Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Viễn thông (sửa đổi), Luật Căn cước; Chính phủ, Thủ tướng ban hành 4 nghị quyết, 1 nghị định, 7 quyết định, 6 chỉ thị. Đã có 50/63 tỉnh, thành phố ban hành chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Ngoài ra, triển khai dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, đem lại hiệu quả thiết thực, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đã có hơn 11,2 triệu tài khoản và hơn 35,4 triệu hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Phát triển hạ tầng số cũng đạt nhiều kết quả tích cực, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng internet. Hiện đã phủ sóng di động tại 2.233/2.853 (chiếm 78%) điểm lõm sóng (620 điểm còn lại sẽ phải hoàn thành trong 2024). Thử nghiệm mạng di động 5G tại hơn 50 tỉnh, thành phố. Các trung tâm dữ liệu tiếp tục được đẩy mạnh xây dựng ở cả khu vực công và tư; Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia, 13 doanh nghiệp xây dựng 45 trung tâm dữ liệu.

An ninh mạng, an toàn thông tin ngày càng được coi trọng. Có 65% hệ thống thông tin được xác nhận bảo vệ an toàn thông tin theo cấp độ. Gần 4.800 trang web của cơ quan Nhà nước được đánh giá và dán nhãn tín nhiệm mạng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, đánh giá với những kết quả đạt được cho thấy, việc triển khai chuyển đổi số là một nhiệm vụ hoàn toàn đúng đắn, đã mang lại những kết quả rất cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, các địa phương và hoạt động kinh tế, xã hội của người dân, doanh nghiệp; qua đó góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững.”

Phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia theo hướng hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực, tạo bứt phá phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2024 và giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã xác định trọng tâm của chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững”.

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công cuộc chuyển đổi số - Ảnh 2
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Từ chủ đề năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh quan điểm phải luôn có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, nỗ lực phải cao, hành động phải quyết liệt với phương pháp khoa học, thực tiễn, hiệu quả; bám sát thực tiễn; kế thừa, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được; tạo đột phá hơn nữa với quan điểm toàn diện, tổng thể, không để ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc chuyển đổi số.

Ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và nỗ lực đột phá vượt lên trong phát triển kinh tế số ngang tầm quốc tế, khu vực, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Phát triển kinh tế số phải lấy tri thức và dữ liệu số làm yếu tố sản xuất chủ yếu, công nghệ số làm động lực cốt lõi và hạ tầng số hiện đại làm nền tảng quan trọng để đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và mô hình quản trị văn minh, hiện đại thực hiện khát vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát huy tính chủ động, sáng tạo; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp để phát triển kinh tế số. Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tận dụng mọi nguồn lực, phát triển mạnh mẽ hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số đồng bộ, hiện đại, có tính liên thông, kết nối cao làm cơ sở cho phát triển thương mại điện tử, dịch vụ số thuận tiện, chất lượng cao, chi phí hợp lý.

Thủ tướng nêu rõ yêu cầu phát triển kinh tế số một cách tổng thể, toàn diện, nhưng phải ưu tiên chất lượng hơn là chạy theo số lượng; tập trung vào 4 ưu tiên chính. Thứ nhất ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông. Đây là ngành công nghiệp chủ đạo, cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số;

Thứ hai, ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo. Đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới;

Thứ ba, ưu tiên quản trị số (đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số). Thứ tư, ưu tiên phát triển dữ liệu số (là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số).

Những chỉ tiêu cần được ưu tiên 

Để phát triển kinh tế số với 4 trụ cột nhanh và bền vững, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng đã đưa ra nhiều tiêu chí cụ thể cần ưu tiên để thực hiện: Thúc đẩy phát triển 48.000 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động tại địa phương; 60% doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng các nền tảng số trong quản trị, sản xuất để thay đổi quy trình sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất, hiệu quả hoạt động, giảm phát thải; 40% người dân trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến. 

Việt Nam được quốc tế đánh giá cao trong công cuộc chuyển đổi số - Ảnh 3
Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số – Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Song song đó, hoàn thành triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu, cụ thể: 25 dịch vụ công theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 422 của Thủ tướng Chính phủ; 100% hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ (hệ thống EMC).

Ngoài ra, 100% hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 100% các thôn, bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động; 100% bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng nền tảng hỗ trợ quản lý bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ. 

Để đạt được các mục tiêu trên, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã đặt ra các nhiệm vụ triển khai cụ thể: xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số  tại bộ, ngành, địa phương; xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn đến năm 2030 và tầm nhìn 2035.

Đồng thời thúc đẩy, kết nối, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp công nghệ số tham gia vào quá trình chuyển đổi số tại khu công nghiệp, khu chế xuất; ưu tiên sử dụng giải pháp công nghệ số do các doanh nghiệp Việt Nam phát triển; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số tại địa phương; triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền chống thất thu thuế, thất thu ngân sách…

Xem Thêm

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

Tin mới

Đắk Lắk: Hội Nữ trí thức tỉnh tổ chức Diễn đàn khoa học

Thứ hai, 24/06/2024 09:24 (GMT+7) Ngày 18/6, Hội Nữ trí thức tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Vai trò của nữ trí thức trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” năm 2024. Tham dự Diễn đàn […]

Hà Tĩnh: Ông Nguyễn Thanh Sơn làm chủ tịch Liên hiệp hội huyện Vũ Quang

Thứ hai, 24/06/2024 09:36 (GMT+7) Liên hiệp hội huyện Vũ Quang vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029, một trong những mục tiêu hướng đến của nhiệm kỳ là phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí […]

Phú Yên: Nâng cao chất lượng Bản tin Trí thức

Bước qua năm thứ 5 hoạt động, với quyết tâm đổi mới, Bản tin Trí thức Phú Yên (Bản tin) đã thực hiện tốt chức năng thông tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, phát huy tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa […]

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ

10 xu hướng hàng đầu trong công nghệ khai thác mỏ Báo cáo của Công nghệ Khai thác Equinix dựa trên khảo sát các nhà lãnh đạo trong ngành mỏ đã vẽ nên bức tranh về xu hướng đổi mới công nghệ hiện tại như dưới đây (tại Úc). Các công ty khai thác mỏ […]

Ban biên tập

Ban Biên tập (Editorial Board) Phụ trách Tạp chí: Tạ Ngọc Hải          djemore20@gmail.com Thư ký kiêm Trị sự: Kiều Kim Trúc      kieukimtruc@gmail.com Thành viên 1- Trần Tú Ba                 trantuba2003@yahoo.com 2-Nguyễn Bình               nguyenbinh15849@gmail.com 3- Nguyễn Tiến Chỉnh    chinhnt53@gmail.com 4-Võ […]